Serviso darbuotojo pareigos

Veiksmai, kuriuos privalo atlikti pirmąjį katilo paleidimą atliekantis asmuo:

 1. Patikrinti katilinės ventiliacijos veikimą.
 2. Patikrinti patalpos apšvietimą (ar jis pakankamas katilui aptarnauti ir galimam remontui atlikti).
 3. Patikrinti periodinio aptarnavimo reikalaujančių vietų prieinamumą (pravalos, valdiklis, kuro rezervuaras, motoreduktorius, ventiliatoriai).
 4. Patikrinti katilo hidraulinio prijungimo prie centr. šildymo sistemos sandarumą.
 5. Patikrinti katilo sujungimo su dūmtraukiu sandarumą.
 6. Patikrinti kuro kiekį rezervuare (ar pakankamas katilo paleidimui).
 7. Patikrinti kuro rezervuaro durelių sandarumą (ar uždarytas dviem spragtukiniais užraktais).
 8. Patikrinti, ar ventiliatorių, motoreduktoriaus, uždegiklio, jutiklių laidai nebuvo pažeisti transportavimo metu ir ar jų padėtis aukščiau minėtuose įrenginiuose yra taisyklinga.
 9. Patikrinti visų elektros laidų prijungimą valdiklyje (patraukti už kiekvieno laido maždaug 2 – 5 [N] jėga).
 10. Patikrinti kontaktų dėžučių įrengimą valdiklyje.
 11. Patikrinti šalinamų dūmų temperatūros jutiklio įrengimą dūmtakyje.
 12. Patikrinti elektros laidų, kurie nebuvo prijungti gamykliniu būdu, prijungimo kokybę (siurblio, išorės temperatūros jutiklio, kambario temperatūros reguliatoriaus).
 13. Patikrinti, ar valdiklio kontaktų dėžutėje sąvara (ZTP jungtis – padaviklio šiluminė apsauga).
 14. Patikrinti padavimo mazgo sujungimą su katilo korpusu, bei  motoreduktoriaus ir rezervuaro  – su padaviklio vamzdžiu (kai katilas buvo išardytas prieš gabenant jį į katilinę).
 15. Patikrinti degiklio padėklo ir vainiko padėtį ant maišymo kameros.
 16. Patikrinti jutiklių (dūmų, katilo, padaviklio, karšto buit. vandens, išorinės temperatūros, grįžtamojo centr. šild. vandens ir centr. šild. sistemos maitinimo temperatūrų) rodmenis bei išdėstymą.
 17. Atlikti valdiklio išvesčių testavimą serviso režimu. Nustatyti oro charakteristiką konkrečiam pastatui ir sumažėjimo temperatūrą.
 18. Automatiškai paleisti įrenginį, naudojant pasirinktą kurą (viena kuro rūšis).
 19. Paleidus įrenginį nustatyti:
  • įrenginio tinkamo veikimo parametrus,
  • pastato šildymo parametrus.

 

Serviso darbuotojo veiksmai atliekant katilo kasmetinę apžiūrą:

 1. Katilinės ventiliacijos patikrinimas.
 2. Durelių sandarumo patikrinimas (jeigu reikia,sandarinimo virvelės pakeitimas arba silikono sluoksnio uždėjimas – mokamas pagal įkainį).
 3. Hidraulinių sujungimų patikrinimas.
 4. Sujungimo su dūmtraukio kanalu patikrinimas.
 5. Valdiklio elektrinių sujungimų patikrinimas.
 6. Pripylimo rezervuaro durelių sandarumo patikrinimas.
 7. Padavimo mazgo sujungimo su katilo korpusu patikrinimas.
 8. Degiklio padėklo ir vainiko padėties patikrinimas.
 9. Ventiliatorių, motoreduktoriaus, uždegiklio ir jutiklių elektros laidų patikrinimas (ar nepažeisti).
 10. Patikrinimas, ar nebuvo atlikti katilo pakeitimai (aprašymas pateikiamas pastabose).
 11. Visų jutiklių rodmenų ir išdėstymo patikrinimas.
 12. Šilumokaičio valymas (apnašų pašalinimas).
 13. Degiklio, alkūnės valymas (apnašų šalinimas).
 14. Privalomas šalinamų dūmų temperatūros jutiklio pakeitimas (apmokamas papildomai).
 15. Privalomas kondensatorių ir slieko vielokaiščio pakeitimas – motoreduktorius ir ventiliatoriai (apmokamas papildomai).
 16. Slieko techninės būklės patikrinimas (galo skersmens nusidėvėjimas iki 5% yra norma, skersmeniui nusidėvėjus daugiau kaip 10%, yra rekomenduojamas slieko keitimas).
 17. Informavimas apie galimybę programinę įrangą pakeisti naujesne versija.
 18. Automatiškai paleisti įrenginį, naudojant pasirinktą kurą (viena kuro rūšis).
 19. Paleidus įrenginį nustatyti:
  • įrenginio tinkamo veikimo parametrus,
  • pastato šildymo parametrus.

   

 

Servisas

Gamyklinis ir autorizuotasis servisas užtikrina profesionalų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą visoje šalies teritorijoje.

Gamyklinis servisas – įmonės Kostrzewa serviso tarnyba.

Autorizuotasis servisas (AS) – išorinių įmonių serviso darbuotojų kolektyvai, praėję įgaliotųjų serviso atstovų mokymus.

Gamykliniam ir autorizuotajam servisui priklauso išskirtinė teisė atlikti pirmąjį katilo paleidimą ir gamykline apžiūras. Visi kreipimaisi turi būti adresuojami techniniam skyriui ir servisui.

Jeigu turite kokių nors pastebėjimų dėl mūsų serviso darbo, prašome kreiptis adresu: export@kostrzewa.com.pl

 

Serviso paslaugų įkainiai galioja nuo 2010.01.01.

Pirmasis katilo paleidimas yra privalomas šiems įrenginiams:

 • Mini Bio 10kW – 20kW
 • Mini Bio Luxury 10kW -20kW
 • Pellets Fuzzy Logic 15kW – 100kW
 • Pellets Lambda Control  PLC 14kW, 30kW
 • Warmet SDS Ceramik 14kW – 115kW
 • Pellets 100  16kW, 24kW, 32kW
 • Palnik Platinum Bio 16kW, 24kW, 32kW
 • Palnik Platinum Bio 50kW, 100kW, 200kW
 • Wrmet 200 Ceramik – 18,5kW, 25,5 kW
 • Compact Bio – 10kW
 • Compact Bio Luxury- 10kW
 • Maxi Bio 50kW- 200kW

Atvykimas pas klientą Lietuvos teritorijoje [Lt su PVM]:

 • 1 LT už 1 km nuvažiuoto kelio

Pirmojo paleidimo įkainiai [Lt su PVM]:

 • Mini Bio 250 lt
 • Mini Bio Luxury lt
 • Pellets Fuzzy Logic 250 lt
 • Pellets Lambda Control 250 lt
 • Warmet SDS Ceramik 200 lt
 • Pellets 100 250 lt
 • Platinum Bio 250 lt
 • Compact Bio 250 lt
 • Compact Bio Luxury 250 lt
 • Maxi Bio 400 lt

 

AS pareigos naudotojo atžvilgiu pirmojo paleidimo metu:

 • Supažindinimas su bendraisiais katilo naudojimo ir aptarnavimo principais
 • Išorinių įrenginių prijungimas prie automatikos (už papildomą mokestį)
 • Įrenginio funkcionavimo patikrinimas, atirinkamų parametrų nustatymas pasirinkto kuro deginimui ir pastato šildymui.
 Katilo kasmetinė apžiūra yra privaloma visą garantijos galiojimo laikotarpį ir apima šias funkcijas:

 • Mini BIO 10kW- 20kW
 • Pellets Fuzzy Logic 15kW – 100kW
 • Pellets Lambda Control  PLC 14kW, 30kW
 • Warmet SDS Ceramik 14kW – 115kW
 • Pellets 100  16kW, 24kW, 32kW
 • Palnik Platinum BIO 16kW, 24kW, 32kW
 • Palnik Platinum BIO 50kW, 100kW, 200kW
 • Wrmet 200 Ceramik – 18,5kW, 25,5 kW
 • Compact Bio – 10kW
 • Maxi Bio 50kW- 200kW
 • Mini Bio Luxury  10kW – 20kW

 

Atvykimas pas klientą Lietuvos teritorijoje [Lt su PVM]:

 • 1 LT už 1 km nuvažiuoto kelio

 

Kasmetinės apžiūros kainynas [Lt su PVM]:

 • Mini Bio 250 lt
 • Mini Bio Luxury lt
 • Pellets Fuzzy Logic 250 lt
 • Pellets Lambda Control 250 lt
 • Warmet SDS Ceramik 200 lt
 • Pellets 100 250 lt
 • Platinum Bio 250 lt
 • Compact Bio 250 lt
 • Compact Bio Luxury 250 lt
 • Maxi Bio 400 lt

AS pareigos naudotojo atžvilgiu kasmetinės apžiūros metu:

 • Katilo šilumokaičio, katilo degiklio valymas, katilo automatikos patikrinimas
 • Naudotojo apmokymas bendrųjų katilo aptarnavimo principų
 • Įrenginio funkcionavimo patikrinimas, atitinkamų parametrų nustatymas pasirinktos rūšies kuro deginimui ir pastato šildymui
 • Programinės įrangos pakeitimas nauja – tik kliento pageidavimu.

Garantijos neapimtų serviso paslaugų įkainiai naudotojui:

KOSTRZEWA gamyklinio serviso teikiamų serviso paslaugų bruto įkainiai. Remonto, apžiūros, montavimo ir visi kiti darbai, kurie nėra numatyti atskirame kainyne, yra matuojami mūsų serviso darbuotojo išdirbtų darbo valandų skaičiumi. 1 darbo valandos kaina yra 70 Lt be PVM, prie kurių  yra pridedamos atvykimo pas klientą išlaidos:

 

Atvykimas pas klientą Lietuvos teritorijoje [Lt su PVM]:

 • 1 LT už 1 km nuvažiuoto kelio