1. Europos Sąjungos parama. Projektas įgyvendinamas Regioninės operatyvinės Varmija ir Mozūrai 2007-2013 metų programos rėmuose,
Veikla 1.1 Įmonių konkurencingumo didinimas,
Detali veikla 1.1.9 Kitos investicijos į įmones
2009-02-01 iki 2009-09-30 laikotarpiu.

Bendra vertė: PLN 2,830,400.00

Kostrzewa Granuliniai katilai Europos Sąjungos parama Kostrzewa Granuliniai katilai Europos Sąjungos parama
Kostrzewa Granuliniai katilai Europos Sąjungos parama Kostrzewa Granuliniai katilai Europos Sąjungos parama

2. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Varmijos ir Mazūrų regioninės veiklos programą 2007-2013 metams: “Investicijos į infrastruktūrą, kuriančios bendradarbiavimo santykius tarp mokslo ir mokslinių tyrimų-plėtros institucijų bei PPH KOSTRZEWA S. J.”

Bendra projekto vertė: 1 254 815,800 PLN

Projekto tikslas yra pastatyti įmonės KOSTRZEWA tyrimų ir techninę laboratoriją, kuri įgyvendins žemiau nurodytas užduotis:

  • Centrinio šildymo katilų tyrimai, kūrenamų kietu kuru pagal PN, EN standartų reikalavimus, kuro naudojimo efektyvumo ir teršalų emisijos.
  • Moksliniai tyrimai ir plėtra, susiję su įrangos sistemų, prisidedančių prie deginimo proceso, vykstančio mažo galingumo įrenginiuose, katilų konstrukcija.

KOSTRZEWA įmonės laboratorija bendradarbiaus su keturiomis nacionalinio lygio mokslinių tyrimų ir plėtros institucijomis (tarp jų Vroclavo politechnikos universitetas, Olštyno Varmijos Mazūrų universitetas).

lab lab2

3. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Varmijos ir Mazūrų regioninės veiklos programą 2007-2013 metams: ” Inovatyvios katilų gamybos technologinės linijos ir gamybos valdymo programinės įrangos pirkimas”

Bendra projekto vertė: 4 306 230,00 PLN

Pagal šį projektą buvo nupirkta inovatyvi katilų gamybos technologinė linija ir gamybos valdymo programinė įranga. Linija susideda iš šių komponentų: hidraulinio lenkimo preso, lazerinio pjaustytuvo, programinės įrangos, MB 01 ir  MB 02 tipo skardos sandėliavimo konteinerio.

Įmonė KOSTRZEWA parengiamųjų darbų etape planuojamos įdiegti technologinės linijos dėka gavo Olštyno Varmijos Mazūrų universiteto nuomonę dėl inovacingumo.

4. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Varmijos ir Mazūrų regioninės veiklos programą 2007-2013 metams: ” PPH KOSTRZEWA produktų reklamavimas besivystančiose rinkose”

Bendra projekto vertė:: 617 410,80 PLN

Projektas susijęs su įmonės KOSTRZEWA produktų reklamavimu, dalyvaujant  pasirinktose užsienio ir Lenkijos mugėse 2014 m.:

1. CrpofoKcno 2014 Minske, Baltarusija (2014 m. kovo 18-21 d.)
2. Estbuild 2014 Taline,  Estija (2014 m.  balandžio 2-5 d.)
3. Resta 2014 Vilniuje , Lietuva (2014 m.  balandžio 24-27 d.)
4. Expobioenergia 2014 Ispanijoje (2014 m. spalio 22-24 d.)

5. Tarptautinės įrenginių mugės 2014 Poznanėje (balandžio 08-11 d.)