Šių tikslų siekiame:

  • Pastoviai analizuodami klientų patenkinimą ir tenkindami atsirandančius jų lūkesčius.
  • Stebėdami šildymo įrenginių, ypač skirtų kūrenti biomase, rinkos plėtros tendencijas.
  • Pastoviai plėsdami staklių parką ir naudodami naujausias technologijas, didinančias gaminamų įrenginių patikimumą, efektyvumą ir funkcionalumą.
  • Nuosekliai tobulindami visas įmonės veiklos sritis, nustatydami ir įgyvendindami individualius kokybės organizaciją ir gaminius liečiančius tikslus.
  • Kvalifikuodami ir kontroliuodami tiekėjus, kurie atitinka aukščiausius galimus standartus bei siūlančius naujausius technologinius sprendimus.
  • Nuosekliai keldami darbuotojų kvalifikaciją, planuodami ir rengdami jų mokymus.

 

KOSTRZEWA įmonės savininkai priima visišką atsakomybę už Kokybės Valdymo Sistemos, pradėtos įgyvendinti 2010 metų vasarą, planavimą, kontrolę ir tobulinimą.