2015-06-09

Š. m. gegužės 4 – 5 dienomis Briuselyje įvyko 6 tarptautinė Europos biomasės asociacijos AEBIOM organizuota biomasės energetikos konferencija, kuri šiemet pritraukė net 150 dalyvių iš įvairių pasaulio valstybių. Šis renginys buvo skirtas aptarti biomasės energetikos vystymąsi ir iššūkius Europoje. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą skaitė Asociacijos LITBIOMA prezidentas Virginijus Ramanauskas, valdybos narys Remigijus Lapinskas bei Asociacijos mokslinės techninės tarybos pirmininkas Kęstutis Buinevičius.

Asociacijos prezidentas Virginijus Ramanauskas pristatė biomasės energetikos vystymąsi Lietuvoje – ką turime šiandien, kur link judame. Pranešime pristatyti ir pagrįsti  3 pagrindiniai teiginiai: biomasės energetika yra pati naudingiausia ekonomikai ir valstybei, biomasės energetika gali užtikrinti socialinį gerbūvį, biomasės energetika mažina atmosferos užterštumą ir įtaką klimato kaitai, pristatydamas šiuos teiginius prezidentas rėmėsi Lietuvos pavyzdžiu, kaip šalimi, kur biomasės energetika vystosi sparčiai ir kryptingai.

„Biomasės energetika ne tik stipriai prisidės prie Europos Sąjungos tikslų iki 2020 metų turėti 50% energijos pagaminamos iš atsinaujinančių išteklių, bet ir taps įrankiu kelti Europos ekonomikos lygį ir kurti naujas darbo vietas“ teigė Generalinis AEBIOM sekretorius Jean-Marc Jossart.

Konferenciją atidarė Marie Donnelly Europos energetikos komisijos atsinaujinančių išteklių, mokslo, inovacijų ir energetinio efektyvumo skyriaus direktorė. Atidarymo kalboje M. Donnelly patvirtino – biomasės potencialas yra kur kas didesnis nei tai ką esame pasiekę iki šiol. Direktorė taip pat minėjo, kad biomasė, kaip vietinis resursas, turėtų būti, kiek galima labiau išnaudotas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę.

Šių metų AEBIOM konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas biomasės energetikos tikslams 2020 metams ir 2030 metų siekams. Konferencija suteikė galimybę diskusijoms apie strateginę biomasės energetikos rolę, siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio importuojamojo kuro, aptariant naujausias Europos Sąjungos iniciatyvas užtikrinti energetinį saugumą, mažinti oro taršą ir globalinį atšilimą.

Konferencijoje taip pat paminėtos 25-tosios AEBIOM metinės.

Šaltinis:  www.biokuras.lt