Kuras

Savybės
Energinė kuro vertė MJ/kg, MJ/m3  Drėgnumas% Peleningumas % Lakiųjų dalelių kiekis %
 Gamtinės dujos  35,8 – 39,3  –  – 100
Dyzelinis kuras  41  0,5  0,01-0,2  98-99
 Akmens anglis  20-33  7-13  12-27  30-40
 Mediena  4-19  10-55  0,5-1,5  70-80