Augalinės kilmės kuro privalumais gali būti laikomas:

  • žaliavos atsinaujinimas
  • degimas nesukelia papildomos anglies dvideginio emisijos, kadangi degimo metu susidarančių šių dujų kiekis yra lygus tam, kurį augalai surenka fotosintezės proceso metu
  • jų degimą lydi ribota kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija: sieros ir azoto oksidų
  • likę pelenai pasižymi naudinga mineraline sudėtimi ir gali būti sėkmingai naudojami kaip trąša
  • augantis biomasės naudojimas skatina žemės ūkio veiklą , mažina nedarbą kaimiškose vietovėse
  • produktyvus užterštų plotų, nederlingos dirvos ir dirvonuojančių plotų panaudojimas.

 

*) bendras kiekis (pirminių energijos resursų, reikalingų galutinės energijos vienetui pagaminti)**) CO2 ekvivalentas – vienas anglies dvideginio (CO2) megagramas (1 Mg) arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, atitinkantis vieną anglies dvideginio (CO2) megagramą (1 Mg), apskaičiuotas naudojant atitinkamą  šiltėjimo koeficientą Energijos suvartojimas ir CO2 emisija
Šaltinis: 7. Niedziółka I., Zuchniarz A. „Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego”(Kai kurių augalinės kilmės biomasės rūšių energetinė analizė)  

 

Šildymo sistemos tipas % Sunaudotos neatsinaujinančios energijos *) CO2
kg/MWh
CO2 ekv.kg/MWh **)
 Medžio trinkos (10 kW)  3,69  9,76  19,27
 Miško skiedros (50 kW)  7,81  21,12  26,04
 Zrębki leśne (1 MW)  8,61  21,13  23,95
 Smulkintas gluosnis (50 KW)  10,44  27,39  40,16
 Granulės (10 kW)  10,20  26,70  29,38
 Granulės (50 kW)  11,08  28,95  31,91
 Dyzelinis kuras (10 kW)  17,33  315,92  318,91
 Dyzelinis kuras (1 MW)  19,04  321,88  325,43
 Gamtinės dujos (10 kW)  14,63  226,81  251,15
 Gamtinės dujos (10 kW)  17,72  233,96 257,72