Ką žymi katilų klasės pagal PN EN 303-5:2012 standartą?

Atsižvelgus į šiluminį našumą ir ribines emisijos vertes, pagal standartą PN EN 303-5:2012 skiriamos trys šildymo katilų klasės: 3, 4, 5. 
Svarbu, kad katilas atitiktų visus konkrečiai klasei keliamus reikalavimus, o ypač susijusius su šiluminiu našumu ir ribinėmis emisijos vertėmis.

  •  Emisija

Šildymo katilai turėtų išskirti mažą kiekį anglies dvideginio. Šis reikalavimas yra įvykdomas tada, kai katilui dirbant nominaliu pajėgumu, šilumos energijos suvartojimo vertės ir minimalios šilumos gamybos vertės bandymų metu neviršija lentelėje pateiktų emisijos kiekio verčių.

Kuro pakrovimo būdas

Kuro rūšys 

Vardinė šiluminė galia

kW

Ribinės emisijos vertės 

CO

OGC

Dulkės

mg/mkai 10 % O2a

Klasė  3

Klasė   4

Klasė   5

Klasė   3

Klasė   4

Klasė   5

Klasė   3b

Klasė   4

Klasė   5

Rankomis 

Biogeninis

≤ 50

5000

1200

700

150

50

30

150

75

60

> 50 ≤ 150

2500

100

150

> 150 ≤ 500

1200

100

150

Gamtinis

≤ 50

5000

150

125

> 50 ≤ 150

2500

100

125

> 150 ≤ 500

1200

100

125

Automatiškai 

Biogeninis 

≤ 50

3000

1000

500

100

30

20

150

60

40

> 50 ≤ 150

2500

80

150

> 150 ≤ 500

1200

80

150

Gamtinis

≤ 50

3000

100

125

> 50 ≤ 150

2500

80

125

> 150 ≤ 500

1200

80

125

 Turint omenyje sausus deginius, 0 °C, 1013 mbar.b Katilai, kurių kūrenimui leistina naudoti E klasės kurą pagal 1.2.1 arba „e“ pagal 1.2.3, gali viršyti pateiktas šioje lentelėje dulkių leistinas vertes. Išmetamųjų dulkių kiekis neturėtų būti didesnis negu 200 mg/m³ esant10 % O2. Šis rodmuo turi būti nurodytas techninėje dokumentacijoje.
  •  Katilų šiluminis našumas

Katilams, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė negu 100 kW, numatytas 4-os klasės 84 % našumas, o 5-os klasės – 89 % našumas. 3-os klasės katilams, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė negu 300 kW, numatytas 82 % našumas.

Atitinkančius PN 303-5:2012 standartą katilų bandymus gali atlikti tik LAC (Lenkijos sertifikavimo centras) sertifikuoti tyrimų centrai. Bandymų metu gauti įrenginio parametrai žymimi sertifikuoto tyrimų centro išduotame sertifikate.

Visus griežtus reikalavimus, susijusius su įrenginio našumu ir emisijos kiekiu (CO, LOJ, dulkės), atitinka šie KOSTRZEWA katilų modeliai, kurie yra priskiriami standarto aukščiausiai 5-ai klasei: 

PN EN 303Compact Bio PN EN 303Compact Bio Luxury PN EN 303Twin Bio
PN EN 303Mini Bio PN EN 303Mini Bio Luxury PN EN 303Maxi Bio
PN EN 303Pellets 100

KOSTRZEWA 5-os klasės katilai atitinka aukščiausius ekologijos, energijos ir konstrukcijų reikalavimus.