Ligšiolinę jų plėtrą stabdė neracionalus energetikos požiūris į medienos kilmės biomasę, gaunamą iš miškininkystės ir medienos pramonės.

Pageidaujamos energetinių augalų savybės:

 •     nereiklumas dirvai ir klimato sąlygoms
 •     didelis sausosios masės prieaugis vegetaciniu laikotarpiu
 •     didelė energinė vertė
 •     galimybė mechanizuoti agrotechnines operacijas, susijusias su plantacijų priežiūra.

Augalai, atitinkantys auščiau išdėstytus reikalavimus, yra pvz. šie:

 • krūminis gluosnis:

wierzba

 • drambliažolė

miskant olbrzymi

Įdomus faktas, kad drambliažolė intensyviai sugeria dirvoje esančius sunkiuosius metalus. Plantacijos įveisimas gali tapti geru sprendimu tvarkant pramoniniais teršalais užterštas teritorijas.

 • sida

sida

 • topinambas

topinambur

 • sachalininis pelėvirkštis

rdestsachalinski

Detalizacija Krūminis gluosnis Sida Drambliažolė
Plantacijos eksploatavimas [metai]  10-25  15-20  10-15
Derėjimas
[t sausos masės/ha/per metus]
 5-30  5-30  5-30
Nuėmimo dažnis  kasmet, 2, 3, 4 lata  kasmet  kasmet
Drėgnumas nuėmimo metu [%]  48-55  <20-45  <20-55
Peleningumas
[% sausos masės]
 1,2-2,5  3-4  1,5-3,5

 

Tokius žymius derėjimo skirtumus lemia, be viso kito, sodinukų jautrumas pernelyg sausai dirvai (gluosnis) arba žemoms temperatūroms (jaunas drambliažolių plantacijas priež žiemą būtina apsaugoti).
Priimant sprendimą dėl energetinių augalų plantacijos įveisimo būtina atsižvelgti į:

 • augimvietės sąlygas,
 • augalų agrotechninius reikalavimus,
 • biomasės nuėmimo ir laikymo technologiją.